1. Priprav sa
(kúsok teórie)

Ako zachrániť topiaceho sa ?

Viete, že človek nemusí vedieť plávať, a predsa sa neutopí? Stačí, keď sa dobre nadýchne, lebo zväčší tým objem svojho tela, čím sa zväčší aj vztlaková sila kvapaliny, ktorá na neho pôsobí smerom nahor.  Človek sa takto môže nehybne vznášať.

Tento poznatok vyjadruje Archimedov zákon :

Na teleso ponorené do kvapaliny pôsobí zvislo nahor vztlaková sila. Veľkosť vztlakovej sily vypočítame :
Fvz= V. rk. g

Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná tiaži kvapaliny telesom vytlačenej.

V - je objem ponorenej časti telesa v kvapaline [m3]
rk- je hustota kvapaliny [kg/m3]
g - je gravitačné zrýchlenie [N/kg]

Na tejto stránke nájdete v ďalšom kroku 2 virtuálny experiment, na ktorom môžete lepšie  pochopiť uvedený fyzikálny jav.