Fyzika hrou na ZŠ

Vyučovanie fyziky s podporou interaktívnych appletov na základnej škole
RNDr. Slávka Ropeková,slavka@ropek.sk,2008

Pre prácu s appletmi je potrebné mať nainštalovaný program Java, ktorý je možné stiahnuť z adresy:
www.java.com


Vztlaková sila kvapaliny

Archimedov zákon

Plávanie telies

Pohyb telesa

Lom a odraz svetla

Archimedov zákonVztlaková sila kvapalinyPlávanie telies

Pohyb telesaLom a odraz svetla